Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, poczucia spełnienia i satysfakcji w służbie drugiemu człowiekowi.
Niech każdy dzień tej odpowiedzialnej pracy przynosi zadowolenie oraz oczekiwane efekty. Przekazuję wszystkim pracownikom pomocy społecznej wyrazy uznania za trud jaki wnoszą we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancję.

Życzy
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy wraz z pracownikami

Łęczyca, 21 listopada

U W A G A !!! (ŚR i FA)

Wnioski o przyznanie świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (kliknij tutaj)

Wnioski należy składać z pełnym kompletem dokumentów

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny oraz zasiłek rodzinny z dodatkami na okres zasiłkowy 2020/2021 zobowiązane są dostarczyć:

 – zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium szkolnego w 2019 r. lub zaświadczenie o nie otrzymywaniu stypendium szkolnego z Urzędu Miejskiego;

– prawomocny wyrok alimentacyjny (w przypadku zasądzonych alimentów)

– zaświadczenie od komornika za 2019 r. (w przypadku zasądzonych alimentów);

– zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2020/2021 (dotyczy dzieci po 16 roku życia);

– skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka;

– umowa o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2020 r. oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (NETTO) po pierwszym pełnym przepracowanym miesiącu;

– w przypadku utraty zatrudnienia w roku 2019 oraz 2020:

  a) świadectwo pracy,

  b) PIT – 11 za 2019 r. (pit – 37 z wszystkimi pit-ami – 11 do wglądu)

– zaświadczenie z PUP w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej

Do góry