Aktualności

U W A G A  ! ! !

od 23 marca 2020 r.  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

ZAMKNIĘTY  DLA  INTERESANTÓW

Wypłaty świadczeń w kasie ośrodka odbędą się zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, jednakże osoby do budynku będą wchodzić pojedynczo

Przyjmowanie interesantów odbywa się tylko

i wyłącznie w sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki,

w godzinach 8:00 – 13:00

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY I UMÓWIENIE WIZYTY

TEL. 24 721 23 71,   24 721 28 42,   790 454 680,

ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ
Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

Szanowni Państwo! W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z pandemią koronawirusa o nazwie COVID-19, w celu ograniczenia ryzyka zakażenia wirusem, informujemy, iż wypłata wszystkich zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych (w tym zasiłku pielęgnacyjnego) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowana będzie na konta bankowe wskazane przez wnioskodawców.

Pomoc dla seniorów

Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy oferują pomoc dla osób z terenu Miasta Łęczyca w dostarczeniu do domu 1 ciepłego posiłku. Beneficjentami takiej pomocy mogą być osoby w wieku 60 + chore, niepełnosprawne i samotne tj. bez rodziny.

Kontakt za pośrednictwem Kierownika Wydziału Pomocy Środowiskowej i Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy Pani Wiolety Gajewskiej – 790 454 680.

Swoją pomoc, w zrobieniu zakupów czy innych sprawach, zaoferowało także Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET. Informację tę można przekazać seniorom, a następnie, w ich imieniu, nawiązać kontakt ze stowarzyszeniem poprzez ich stronę na Facebooku – https://www.facebook.com/stowarzyszenieimpetpl/ 

Możliwy jest również kontakt telefoniczny ze stowarzyszeniem – 732 770 046

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy, prosimy o ograniczanie osobistego załatwiania spraw i korzystanie z form korespondencji tradycyjnej, elektronicznej oraz kontaktu telefonicznego.

W celu zminimalizowania ryzyka, zwracamy się również z prośba, aby w miarę możliwości podawać/zakładać rachunki bankowe, na które przelewana będzie przyznana pomoc.

Numery telefonów: 0 24 721 23 71; 0 24 721 28 42
mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

UWAGA!!!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

GIS rekomenduje unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

W przypadku wątpliwości co do zasad postępowania prosimy o kontakt

z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęczycy.

DANE DO KONTAKTU

tel.: (24) 721 21 88 dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7:30 – 15:05

lub telefon alarmowy (całodobowy) 663 735 628

Dodatkowe informacje na temat koronawirusa SARS-CoV-2 można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus

Informacja – punkt konsultacyjny

PUNKT
KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych  i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu marcu  2020 r.

  • 03.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00,
  • 17.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00.

Dyżur pełni Pani Izabela Matuszewska- specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

– motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
– motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
– inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 510-104-859.

PUNKT
KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu marcu 2020 r.

  • 10.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00,
  • 24.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00.

Dyżur pełni Pan Krzysztof Razik- specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

– motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
– motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
– inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 510-104-859.

Do góry