gru 232013
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, iż  trwa nabór uczestników (45 osób) do realizowanego w 2014r. przez Ośrodek Projektu „Łęczycka integracja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. W ramach projektu beneficjenci będą uczestniczyli w szkoleniach psychoedukacyjnych. Dla beneficjentów zostanie zorganizowana także wizyta studyjna, wyjazd integracyjny do teatru i wigilia.
W ramach projektu zostaną także zorganizowane czteromiesięczne staże dla 5 beneficjentów projektu.
Ponadto kontynuowane będzie zatrudnienie specjalistów:psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, pedagoga, którzy będą pełnili dyżury w ośrodku według określonego harmonogramu.

gru 232013
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
mam przyjemność złożyć
w imieniu własnym jak i pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
oraz sukcesów w pracy zawodowej

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łęczycy
Iwona Porczyńska

paź 302013
 

Przypominamy o trwających konsultacjach  Planów Działania dla Priorytetu VII PO KL na lata 2014-2015. Beneficjenci projektów systemowych dla Priorytetu VII mogą zgłaszać ewentualne uwagi i sugestie co pozwoli lepiej zaprogramować i ukierunkować wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych beneficjentów.
Więcej informacji na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl

paź 292013
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy przypomina uczestnikom projektu o kończącym się terminie realizacji voucherów na zakup samodzielnych usług. Prosimy o jak najszybsze zrealizowanie otrzymanych bonów.

paź 112013
 

Przypominamy beneficjentom ostatecznym projektu „Łęczycka integracja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o umówionych terminach spotkań z dyżurującymi specjalistami.

wrz 132013
 

W dniu 17 września 2013r. organizowany jest wyjazd integracyjny/wyjazd studyjny dla uczestników projektu „Łęczycka integracja” Poniżej przedstawiamy plan wyjazdu:

Program:

Podstawienie autokaru o godzinie 07:45. Zbiórka uczestników ul. Ozorkowska 8

w Łęczycy. ( zatoczka autobusowa przy MOPS).

Spotkanie z Pilotem. Wyjazd do Łodzi o godzinie 08:00.

O godzinie 09:30 Wizyta w Instytucie Europejskim ul. Piotrkowska 262/264

w Łodzi. Prezentacja działającej Spółdzielni Socjalnej w zakresie możliwości

założenia Spółdzielni Socjalnej jej finansowanie i funkcjonowanie.

Spotkanie z przewodnikiem. Zwiedzania miasta:

Muzeum Kinematografii, spacer po Księżym Młynie, Muzeum Włókiennictwa

spacer po Skansenie, kościół św. Mateusza i Katedra.

Obiad dwudaniowy. Kawa, herbata.

Spacer ul. Piotrkowską , Cerkiew św. Aleksandra, przejazd do Manufaktury,

spacer po Manufakturze. Wyjazd do Łęczycy.