Zmiana terminu wypłat ! ! !

W miesiącu październiku 2021 r. z przyczyn niezależnych następuje
zmiana terminu wypłat świadczeń z pomocy społecznej tj. zasiłków stałych.

Wypłata świadczeń w formie gotówkowej w kasie MOPS w Łęczycy
odbędzie się w godzinach 11:00-13:00 w dniach:

Zasiłki stałe: 19 października 2021 r.