OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

MOPS.110.4.2021                                                              Łęczyca, 15 października 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

Pełna treść ogłoszenie o naborze
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2