Program „Korpus Wsparcia Seniora” na 2022 rok

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok
Rusza Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok, który będzie realizowany przez Miasto Łęczyca / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy do 31 grudnia 2022 r.
Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Adresaci projektu

Program jest skierowany do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program stanowi również wsparcie w realizacji codziennych czynności dla osób w wieku 65 lat i więcej z uwagi na potrzebę ochrony przed zakażaniem COVID-19.

Jaki jest okres realizacji programu?
Program będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Jaki będzie budżet programu w 2022 roku?
Budżet programu to 80 mln zł.

Jakie działania będą składać się na Korpus Wsparcia Seniorów?  
W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

 • Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.
 • Moduł II poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Jakie konkretnie wsparcie będzie udzielane w ramach poszczególnych modułów?

Moduł I programu zakłada:

 • Wsparcie społeczne,
 • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Modułu II programu zakłada:
zapewnienie seniorom w wieku 65 lat i więcej dostęp do tzw. opasek  bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

W jaki sposób seniorzy mogą zgłosić potrzebę wsparcia?
Dzwoniąc na ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio kontaktując się Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycy / Tel. 24 721 23 71 /. W obydwu przypadkach zakres wsparcia i harmonogram jego udzielania zostanie ustalony indywidualnie z pracownikiem MOPS w Łęczycy.