Jesteś tutaj:

OBSŁUGA INTERESANTÓW

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

INFORMUJE, ŻE OD 1 CZERWCA 2020 R.

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ

W GODZINACH 10:00 – 14:00

Przyjmowanie interesantów będzie się odbywać przy zachowaniu wymagań sanitarnych.

  • Wchodzimy pojedynczo,
  • Wszystkie osoby wchodzące do Ośrodka winny być wyposażone w rękawiczki oraz maseczki (zakrywając nos i usta).

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą

Tel. 24 721 23 71,   24 721 28 42
ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

Pomoc dla seniorów

Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy oferują pomoc dla osób z terenu Miasta Łęczyca w dostarczeniu do domu 1 ciepłego posiłku. Beneficjentami takiej pomocy mogą być osoby w wieku 60 + chore, niepełnosprawne i samotne tj. bez rodziny.

Kontakt za pośrednictwem Kierownika Wydziału Pomocy Środowiskowej i Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy Pani Wiolety Gajewskiej – 790 454 680.

Swoją pomoc, w zrobieniu zakupów czy innych sprawach, zaoferowało także Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET. Informację tę można przekazać seniorom, a następnie, w ich imieniu, nawiązać kontakt ze stowarzyszeniem poprzez ich stronę na Facebooku – https://www.facebook.com/stowarzyszenieimpetpl/ 

Możliwy jest również kontakt telefoniczny ze stowarzyszeniem – 732 770 046

UWAGA!!!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

GIS rekomenduje unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

W przypadku wątpliwości co do zasad postępowania prosimy o kontakt

z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęczycy.

DANE DO KONTAKTU

tel.: (24) 721 21 88 dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7:30 – 15:05

lub telefon alarmowy (całodobowy) 663 735 628

Dodatkowe informacje na temat koronawirusa SARS-CoV-2 można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK (1 etat)

 Łęczyca, dnia 08 stycznia 2020 r.

MOPS.110.1.2020
L.dz. 8.2020

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK (1 etat)

Nazwa i adres jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. OZORKOWSKA 8; 99 – 100 ŁĘCZYCA

Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko: INFORMATYK
  2. Podstawa zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ
  3. Liczba stanowisk: 1
  4. Wymiar czasu pracy: 1 etat
  5. PRACA JEDNOZMIANOWA
  6. Miejsce wykonywania pracy:  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
  7. Praca przy komputerze – 8 godzin

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK
TREŚĆ OGŁOSZENIA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – Informatyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy wybrany został Pan Marcin Góra, zam. Kwiatkówek
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INFORMATYK 

Łęczyca, dn. 30 stycznia 2020r.

Zapytanie ofertowe o cenę – wykonanie badań lekarskich w latach 2020 – 2021 dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

KWOTY 30 000 EURO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę – wykonanie badań lekarskich w latach 2020 – 2021 dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Zamawiający: Miasto Łęczyca

Realizator zapytania ofertowego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8
Tel./fax (0-24) 721-23-71
Adres e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH W LATACH 2020 – 2021 DLA
PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Do góry