Jesteś tutaj:

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Chcesz pomóc seniorom ? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej czy wyprowadzić psa na spacer?

Zadzwoń do
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
TEL. 24 721 23 71,   24 721 28 42,   790 550 119
ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

lub

Wypełnij ankietę na poniższej stronie internetowej
www.wspierajseniora.pl/Dla-wolontariusza/

U W A G A ! ! !

U W A G A ! ! !

od 22 października 2020 r.  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

ZAMKNIĘTY  DLA  INTERESANTÓW

Wypłaty świadczeń odbywać się będą zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem

Wszelkie sprawy prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP

TEL. 24 721 23 71,   24 721 28 42,   790 550 119,

ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

TEL.  790 454 680 (pomoc społeczna)

TEL. 790 454 674  (pracownik socjalny)
TEL. 790 454 673  (pracownik socjalny)


Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny
 TEL. 790 454 676

U W A G A !!! (ŚR i FA)

Wnioski o przyznanie świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (kliknij tutaj)

Wnioski należy składać z pełnym kompletem dokumentów

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny oraz zasiłek rodzinny z dodatkami na okres zasiłkowy 2020/2021 zobowiązane są dostarczyć:

 – zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium szkolnego w 2019 r. lub zaświadczenie o nie otrzymywaniu stypendium szkolnego z Urzędu Miejskiego;

– prawomocny wyrok alimentacyjny (w przypadku zasądzonych alimentów)

– zaświadczenie od komornika za 2019 r. (w przypadku zasądzonych alimentów);

– zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w roku szkolnym 2020/2021 (dotyczy dzieci po 16 roku życia);

– skrócony lub zupełny akt urodzenia dziecka;

– umowa o pracę w przypadku podjęcia zatrudnienia w 2020 r. oraz zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu (NETTO) po pierwszym pełnym przepracowanym miesiącu;

– w przypadku utraty zatrudnienia w roku 2019 oraz 2020:

  a) świadectwo pracy,

  b) PIT – 11 za 2019 r. (pit – 37 z wszystkimi pit-ami – 11 do wglądu)

– zaświadczenie z PUP w przypadku posiadania statusu osoby bezrobotnej

UWAGA kolejna zmiana terminu wypłat zasiłków ! ! !

W miesiącu wrześniu 2020 r. z przyczyn niezależnych następuje
kolejna zmiana terminu wypłat w kasie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków stałych.

Świadczenia rodzinne: 21 – 22 września 2020 r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 21 – 22 września 2020 r.
Zasiłki stałe: 22 września 2020 r.

Informacja – punkt konsultacyjny

PUNKT
KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych  i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu wrześniu  2020 r.

  • 01.09.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00,
  • 15.09.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00.

Dyżur pełni Pani Izabela Matuszewska- specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

– motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
– motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
– inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 514-591-724.

PUNKT
KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu wrześniu 2020 r.

  • 16.09.2020 r. (środa) w godzinach 14.30-16.30,
  • 29.09.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00.

Dyżur pełni Pan Krzysztof Razik- specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

– motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
– motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
– inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 725-111-184.

Do góry