MENU

LINKI

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK (1 etat)

                                                                                                                           Łęczyca, dnia 08 stycznia 2020 r.

MOPS.110.1.2020
L.dz. 8.2020

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK (1 etat)

Nazwa i adres jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. OZORKOWSKA 8; 99 – 100 ŁĘCZYCA

 

Przedmiot naboru:

  1. Stanowisko: INFORMATYK
  2. Podstawa zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ
  3. Liczba stanowisk: 1
  4. Wymiar czasu pracy: 1 etat
  5. PRACA JEDNOZMIANOWA
  6. Miejsce wykonywania pracy:  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
  7. Praca przy komputerze – 8 godzin

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK
TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Zapytanie ofertowe o cenę – wykonanie badań lekarskich w latach 2020 – 2021 dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

KWOTY 30 000 EURO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę – wykonanie badań lekarskich w latach 2020 – 2021 dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Zamawiający: Miasto Łęczyca

Realizator zapytania ofertowego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8
Tel./fax (0-24) 721-23-71
Adres e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH W LATACH 2020 – 2021 DLA
PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zapytanie ofertowe o cenę – wykonanie badań lekarskich w latach 2020 – 2021 dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH

KWOTY 30 000 EURO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

w związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę – wykonanie badań lekarskich w latach 2020 – 2021 dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro.

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

Zamawiający: Miasto Łęczyca

Realizator zapytania ofertowego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8
Tel./fax (0-24) 721-23-71
Adres e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

WYKONANIE BADAŃ LEKARSKICH W LATACH 2020 – 2021 DLA
PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 2020R.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.


Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Gmina Miasto Łęczyca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy /w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których należy sprawianie pogrzebu/.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.

 

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej