MENU

LINKI

ZAPYTANIE OFERTOWE Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 2020R.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

 

w związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw usług żywieniowych w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu
i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej