MENU

LINKI

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 2020R.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.


Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) Gmina Miasto Łęczyca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy /w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których należy sprawianie pogrzebu/.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.

 

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej