MENU

LINKI

Informacja 5 grudnia 2018r.

W związku z naprawą instalacji gazowej w dniu 5 grudnia 2018r. tut. Ośrodek będzie czynny od godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

 

w związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw usług żywieniowych w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu
i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Poszukujemy osób chętnych do pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze opiekuna osób starszych.
Umowa zlecenia; stawka 16,00 zł za godzinę.
Więcej informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy.
tel. 24 721 23 71
tel. 24 721 28 42

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Gmina Miasto Łęczyca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy /w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których należy sprawianie pogrzebu/.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.

 

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej