MENU

LINKI

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy - 2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. kompleksowego świadczenia usług pogrzebowych na zamówienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miasto Łęczyca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy, zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych w zakresie sprawienia pogrzebu zmarłym, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy /w ramach realizacji zadań własnych gminy, do których należy sprawianie pogrzebu/.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych ze względu na kwotę zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro.

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Świadczenia rodzinne, Alimenty - nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Szanowni Klienci,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy uprzejmie informuje, że wnioski
z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się
1 października 2017r. można składać od 1 sierpnia 2017r.

Ponadto od 1 sierpnia 2017r., osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017r., okres zasiłkowy.

Pomoc Żywnościowa 2017r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że od września 2017r. startuje Podprogram na rok 2017 - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - w ramach, którego wydawane są paczki żywnościowe. 

 

Prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych po skierowania.

 

Wzór skierowania do pobrania

INFORMACJA - odpłatność za usługi opiekuńcze

INFORMACJA

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że od miesiąca lipca 2017r. opłaty za usługi opiekuńcze należy dokonywać w kasie tut. Ośrodka lub na rachunek bankowy nr:

86 1240 2539 1111 0010 6102 1506