MENU

LINKI

Ogłoszenie o wyborze - wyjazd integracyjny

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy w wyniku przeprowadzonego postępowania Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjnainformuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: STACJA EVENT Aleksandra Parma, 31-027 Kraków, ul. Mikołajska 6/1.

ogloszenie o wyborze

 

Ogłoszenie o wyborze - wyjazd do teatru

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej


MOPS w Łęczycy w wyniku przeprowadzonego postępowania
Organizacja wyjazdu do teatru – dla 25 osób” informuje, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „KASKADA” Biuro Podróży Alicja Hołubowicz; 98-200 Sieradz, ul. POW 92/94.

ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert - organizacja wyjazdu integracyjnego / wizyta studyjna


Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy przedstawia protokół z otwarcia ofert - organizacja wyjazdu integracyjnego / wizyta studyjna dla beneficjentów projektu "Łęczycka integracja"
  protokół

Ogłoszenie o wyborze - dostawa i zakup voucherów

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

MOPS w Łęczycy w wyniku przeprowadzonego postępowania na zakup i dostawę voucherów (talonów) do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: P.P. Optyka, 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 7
ogłoszenie o wyborze

Protokół z otwarcia ofert - organizacja wyjazdu do teatru

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznejMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy przedstawia protokół z otwarcia ofert - organizacja wyjazdu do teatru dla beneficjentów projektu "Łęczycka integracja"
protokół z otwarcia ofert