MENU

LINKI

ZAPYTANIE OFERTOWE Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy 2020R.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. usługi polegającej na przygotowaniu i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

 

w związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019r, poz. 1843 ) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw usług żywieniowych w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro na usługę polegającą na przygotowaniu
i wydawaniu dwudaniowych obiadów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

( rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

 

Więcej informacji oraz treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami na stronie BIP - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Paczki żywnościowe 2019-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łęczycy informuje, że będą wydawane paczki żywnościowe

w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w okresie

od 1 grudnia 2019r. do 30 czerwca 2020r.

Wnioski świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny na okres 2019/2020

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW – ŚWIADCZENIA RODZINNE

ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

NA OKRES ZASIŁKOWY 2019/2020

W GODZINACH:

 

 

 

  • PONIEDZIAŁEK

10:00 – 15:00

  • WTOREK

10:00 – 15:00

  • ŚRODA

8:00 – 13:00

  • CZWARTEK

8:00 – 13:00

  • PIĄTEK

8:00 – 13:00

 

 

informacja

KASA

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

W DNIACH

11 – 12 CZERWCA 2019 R. NIECZYNNA