MENU

LINKI

Pracownicy

 
SPIS TELEFONÓW PRACOWNIKÓW
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
           
LP pokój stanowisko nazwisko imię adres e-mail Tel. (24)
1 1 Kierownik MOPS Porczyńska Iwona iporczynska@mopsleczyca.pl 721 23 71
2 1 Z-ca Kierownika MOPS Mieczyński Mariusz mmieczynski@mopsleczyca.pl 721 23 71
           
3 2 Pomoc administracyjna
Sekretariat
Pierzgalska Aneta sekretariat@mopsleczyca.pl 721 23 71
4 3 Główny księgowy Nowak-Badzińska Renata rnowakbadzinska@mopsleczyca.pl 721 23 71
5 4a Pomoc administracyjna Dublak Izabela idublak@mopsleczyca.pl 721 23 71
6 7 Starszy pracownik socjalny – PRZEMOC Czerwińska Dorota    
7 7 Asystent rodziny Uselis Marzenna muselis@mopsleczyca.pl 721 23 71
8   Sprzątaczka Andrzejczak Anna    
           
Sekcja Świadczeń Pomocy Społecznej
9 4a Kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej i Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej Kupiecki Marcin mkupiecki@mopsleczyca.pl 721 23 71
10 4a Inspektor Gajewska Wioleta wgajewska@mopsleczyca.pl 721 23 71
11 4 Informatyk Krupiński Michał mkrupinski@mopsleczyca.pl 721 23 71
           
Sekcja Pomocy Środowiskowej
12 5 Starszy pracownik socjalny Brodecka Agnieszka abrodecka@mopsleczyca.pl 721 23 71
13 5 Specjalista pracy socjalnej Drzymała Małgorzata mdrzymala@mopsleczyca.pl 721 23 71
14 5a Pracownik socjalny Kowalska Patrycja pkowalska@mopsleczyca.pl 721 23 71
15 5 Specjalista pracy socjalnej Łuczak Halina hluczak@mopsleczyca.pl 721 23 71
16 5a Starszy pracownik socjalny Milewska-Bąk Alicja amilewskabak@mopsleczyca.pl 721 23 71
17 5 Specjalista pracy socjalnej Nawrotek Bogusława bnawrotek@mopsleczyca.pl 721 23 71
18 5a Starszy pracownik socjalny Przytulska Irena iprzytulska@mopsleczyca.pl 721 23 71
           
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
19 6 Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych
i Funduszu Alimentacyjnego
Kuś Krzysztof kkus@mopsleczyca.pl 721 23 71
20 6 Podinspektor Bartnicka Joanna jbartnicka@mopeleczyca.pl 721 23 71
21 6 Podinspektor Dośpiał Monika mdospial@mopsleczyca.pl 721 23 71
22 6 Pomoc administracyjna
Marciniak Barbara
bmarciniak@mopsleczyca.pl 721 23 71
23 4 Podinspektor - Kasjer Mroczkowska Beata bmroczkowska@mopsleczyca.pl 721 23 71
           
Sekcja Opiekunów
24 - Młodszy opiekun w OPS Bartniak Dorota - 721 23 71
25 - Młodszy opiekun w OPS Ciechomska Maria - 721 23 71
26 - Młodszy opiekun w OPS Fabisz Katarzyna - 721 23 71
27 - Młodszy opiekun w OPS Graczyk Monika - 721 23 71
28 - Młodszy opiekun w OPS Kaczmarek Małgorzata - 721 23 71
29 - Młodszy opiekun w OPS Kostrzewska Monika - 721 23 71
30 - Młodszy opiekun w OPS Marciniak Beata - 721 23 71
31 - Młodszy opiekun w OPS Michałowska Sławomira - 721 23 71
32 - Młodszy opiekun w OPS Przyłoga Alina - 721 23 71
33 - Młodszy opiekun w OPS Sęczkowska Urszula - 721 23 71
34 - Młodszy opiekun w OPS Skarbek Grażyna - 721 23 71
35   Młodszy opiekun w OPS Sowińska Wioleta - 721 23 71
36 - Młodszy opiekun w OPS Wałowska Jadwiga - 721 23 71
37 - Młodszy opiekun w OPS Wawrzyniak Ewa - 721 23 71
38 - Młodszy opiekun w OPS Wawrzyniak Urszula - 721 23 71