MENU

LINKI

Fundusz alimentacyjny

W dniu 01 października 2008 r. weszła w  życie Ustawa  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.  Ustawa określa zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż  500, 00 zł