MENU

LINKI

harmonogram wypłat MOPS Łęczyca

 

W dni wypłat kasa czynna w godzinach: 9.30 - 14.00.

W pozostałych dniach kasa czynna w godzinach: 10.00 - 12.00

Z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka terminy wypłat mogą ulec zmianie.