Monitoring wizyjny mops

MONITORING WIZYJNY

Administratorem monitoringu wizyjnego obiektu jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy wejście oraz korytarz objęte są monitoringiem. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych osobowych w formie wizerunku, który zostanie zarejestrowany przez system monitoringu.

Informujemy, że dane zbierane przez system monitoringu wizyjnego nie będą używane do automatyzowania procesów przetwarzania informacji, ani do profilowania klientów urzędu. Nagrania z kamery monitoringu przechowywane są przez okres 7 dni od momentu ich zarejestrowania.

Osoba której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA MIASTA ŁĘCZYCA
99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowska 8, tel./fax 024 721 23 71; www.mopsleczyca.pl; e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl
Adres skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.mopsleczyca.pl w zakładce RODO.