lis 182012
 

W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., pod poz. 823 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zweryfikowane kryteria dochodowe (od 1 października 2012r.):
a)  dla osoby samotnie gospodarującej ustalono w wysokości 542,00 zł. (zmiana z kwoty 477,00zł.),
b) dla osoby w rodzinie w wysokości 456,00 zł. (zmiana z kwoty 351,00zł.)
Podwyższeniu ulegają też maksymalne kwoty świadczeń pieniężnych – np. zasiłku stałego do wysokości 529 zł.
Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250,00zł.

  • Facebook
  • MySpace
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Dodaj do ulubionych
  • PDF
  • Drukuj

Sorry, the comment form is closed at this time.