Aktualności

Przetarg na zakup i dostawę voucherów (talonów) do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

 

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego pn.: Na zakup i dostawę voucherów (talonów) do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy

Więcej informacji w linku poniżej:
I Vouchery Zapytanie ofertowe
ZAŁĄCZNIK NR1 VOUCH
ZAŁACZNIK NR 2 VOUCH

Przetarg – wyjazd do teatru

 

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego : „Organizacja wyjazdu do teatru – dla 45 osób” .

Przetarg – Organizacja wyjazdu integracyjnego

 

Projekt „Łęczycka integracja” współfinansowany jest przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie określonego poniżej zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego: „
Organizacja wyjazdu integracyjnego/Wizyta studyjna” w ramach realizacji projektu: „Łęczycka integracja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Więcej informacji w linku poniżej:
III Wizyta studyjna ogłoszenie
załacznik nr 1 Wizyta studyjna
Załącznik nr 2 Wizyta studyjna

Unieważnienie postępowania

MOPS w Łęczycy uprzejmie informuję, iż jest zobowiązany unieważnić postępowanie  w trybie zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa voucherów (talonów) do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy” .
Więcej informacji w linku poniżej:
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

Do góry