Pliki do pobrania

CAŁOROCZNY  HARMONOGRAM  WYPŁAT  NA  ROK  2022

DRUK ZAŚWIADCZENIA wystawiony przez pracodawcę do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej


WNIOSEK O PRZEKAZYWANIE ŚWIADCZEŃ NA NR KONTA BANKOWEGO


OŚWIADCZENIE  KLIENTA / RODZINY  POD  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  KARNĄ


WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POBIERANYCH LUB NIE POBIERANYCH ŚWIADCZENIACH
Z MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCYWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ LUB Z WOJEWÓDZKICH FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RAMACH PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY