PROGRAMY

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021 W GMINIE MIASTO ŁĘCZYCA

PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MIASTA ŁĘCZYCA NA LATA 2022-2024


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY MIASTA ŁĘCZYCA NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ŁĘCZYCA NA LATA 2021-2030


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR W RODZINIE W GMINIE MIASTO ŁĘCZYCA NA LATA 2019-2023


PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MIEJSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2021-2025