Przemoc

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w lata 2014-2018 dla Gminy Miasto Łęczycy

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie w Gminie Miasto Łęczyca na lata 2019-2023

Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2014–2020

Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2017 – 2020