Zespół Interdyscyplinarny w Łęczycy

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POWOŁANEGO ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

 1. Mariusz Mieczyński – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy,
 2. Patrycja Kowalska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy,
 3. Andrzej Pankiewicz – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Łęczycy,
 4. Mirosław Jabłoński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 5. Agata Bierzyńska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 6. Przemysław Woźniak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 7. Kamil Mikołajczyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 8. Dorota Pawlak – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łęczycy,
 9. Magdalena Budna – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łęczycy,
 10. Marzena Zawada – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy,
 11. Ryszard Ziarkowski – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy,
 12. Iwona Jędrzejczak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczycy,
 13. Piotr Burbul – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy,
 14. Wioleta Matczak – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy,
 15. Magdalena Raj–Wróblewska – przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy,
 16. Izabela Ziółkowska – przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy,
 17. Krzysztof Razik – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,
 18. Elżbieta Wójcik – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Łęczycy,
 19. Mirosława Krajewska – przedstawiciel Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy,
 20. Iwona Wdowiak – przedstawiciel Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie” w Łęczycy,
 21. Karolina Olczyk – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy,

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
Mariusz Mieczyński Tel. 790 454 678            99-100 Łęczyca, Al. Jana Pawła II 13

Uchwały Rady Miejskiej


Zarządzenia:

 

Wyrok Sądu: