Zespół Interdyscyplinarny w Łęczycy

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO POWOŁANEGO ZARZĄDZENIEM BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

 1. Magdalena Kurzyk – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy,
 2. Dorota Czerwińska – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy,
 3. Andrzej Pankiewicz – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Łęczycy,
 4. Paweł Kakaryga – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 5. Agata Bierzyńska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 6. Przemysław Woźniak – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 7. Kamil Mikołajczyk – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,
 8. Marta Granosik – przedstawiciel Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Łęczycy,
 9. Marzena Zawada – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy,
 10. Ryszard Ziarkowski – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy,
 11. Iwona Jędrzejczak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczycy,
 12. Piotr Burbul – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy,
 13. Wioleta Matczak – przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy,
 14. Magdalena Raj–Wróblewska – przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy,
 15. Izabela Ziółkowska – przedstawiciel Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęczycy,
 16. Krzysztof Razik – przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy,
 17. Elżbieta Wójcik – przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Łęczycy,
 18. Mirosława Krajewska – przedstawiciel Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy,
 19. Iwona Wdowiak – przedstawiciel Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie” w Łęczycy,
 20. Gabriela Radoszewska – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy,
 21. Jadwiga Piotrowska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy,

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego

Pracownik ds. przeciwdziałania przemocy
Dorota Czerwińska Tel. 790 454 678            99-100 Łęczyca, Al. Jana Pawła II 13

Uchwały Rady Miejskiej


Zarządzenia:

 

Wyrok Sądu: