Zasiłek rodzinny

ZASIŁEK RODZINNY ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka i wynosi:

  • 95 zł na dziecko w wieku 0 – 5 lat,

  • 124 zł na dziecko w wieku 6 – 18 lat,

  • 135 zł na dziecko w wieku 19 – 24 lat.

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom (jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka), opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Natomiast w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.