Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentów

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentów
został przeniesiony do nowej lokalizacji przy Al. Jana Pawła II 13.

Filia
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTÓW
99-100 ŁĘCZYCA, Al. JANA PAWŁA II 13
Tel. kom. 790 454 676
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl
Adres skrytki na platformie ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka

w sprawie
zasiłków rodzinnych i alimentów w tym zasiłków pielęgnacyjnych
prosimy kontaktować się bezpośrednio z pracownikami
Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentów

Pełen nadzór nad Wydziałem sprawuje
Z-ca Dyrektora MOPS w Łęczycy Pan Mariusz Mieczyński