Łęczycka Integracja

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności usług opiekuńczych dla 28 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (16K), w tym 4 osób ze względu na niepełnosprawność (2K), 24 osób ze względu na stan zdrowia (14K), służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niepełnosprawności i stanu zdrowia – w wymiarze społecznym poprzez utworzenie i bieżące funkcjonowanie 12 nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Mieście Łęczyca.

Projekt skierowany do 28 osób zamieszkałych na obszarze województwa łódzkiego  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby:
a.   są mieszkańcami Miasta Łęczyca,
b.   osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
c.   otoczenie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. 

OKRES REALIZACJI DZIAŁAŃ 01.06.2022 r. – 31.08.2023 r.
Wartość projektu: 828 643,56 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 745 779,20 zł

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721 23 71 pracownicy MOPS w Łęczycy lub koordynator projektu pod numerem 694-433-871.

Projekt „Łęczycka Integracja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014-2020