OBSŁUGA INTERESANTÓW

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

INFORMUJE, ŻE OD 1 CZERWCA 2020 R.

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ

W GODZINACH 10:00 – 14:00

Przyjmowanie interesantów będzie się odbywać przy zachowaniu wymagań sanitarnych.

  • Wchodzimy pojedynczo,
  • Wszystkie osoby wchodzące do Ośrodka winny być wyposażone w rękawiczki oraz maseczki (zakrywając nos i usta).

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą

Tel. 24 721 23 71,   24 721 28 42
ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl