Jesteś tutaj:

Informacja – punkt konsultacyjny

PUNKT
KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych  i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu sierpniu  2020 r.

 • 04.08.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00,
 • 18.03.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00.

Dyżur pełni Pani Izabela Matuszewska- specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

– motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
– motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
– inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 510-104-859.

PUNKT
KONSULTACYJNY
dla osób uzależnionych i ich rodzin

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łęczycy, pokój 46 A (III piętro) czynny będzie w miesiącu sierpniu 2020 r.

 • 11.08.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00,
 • 25.08.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00.

Dyżur pełni Pan Krzysztof Razik- specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

– motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
– motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
– udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
– rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
– inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 510-104-859.

OBSŁUGA INTERESANTÓW

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY

INFORMUJE, ŻE OD 1 CZERWCA 2020 R.

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ

W GODZINACH 10:00 – 14:00

Przyjmowanie interesantów będzie się odbywać przy zachowaniu wymagań sanitarnych.

 • Wchodzimy pojedynczo,
 • Wszystkie osoby wchodzące do Ośrodka winny być wyposażone w rękawiczki oraz maseczki (zakrywając nos i usta).

Wszelkie sprawy nie wymagające Państwa obecności prosimy konsultować telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem ePUAP

W związku z ogłoszoną epidemią sprawy można załatwiać również drogą

Tel. 24 721 23 71,   24 721 28 42
ePUAP: /LECZYCAMOPS/skrytka
e-mail: sekretariat@mopsleczyca.pl

Pomoc dla seniorów

Urząd Miejski oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy oferują pomoc dla osób z terenu Miasta Łęczyca w dostarczeniu do domu 1 ciepłego posiłku. Beneficjentami takiej pomocy mogą być osoby w wieku 60 + chore, niepełnosprawne i samotne tj. bez rodziny.

Kontakt za pośrednictwem Kierownika Wydziału Pomocy Środowiskowej i Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy Pani Wiolety Gajewskiej – 790 454 680.

Swoją pomoc, w zrobieniu zakupów czy innych sprawach, zaoferowało także Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET. Informację tę można przekazać seniorom, a następnie, w ich imieniu, nawiązać kontakt ze stowarzyszeniem poprzez ich stronę na Facebooku – https://www.facebook.com/stowarzyszenieimpetpl/ 

Możliwy jest również kontakt telefoniczny ze stowarzyszeniem – 732 770 046

UWAGA!!!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, Główny Inspektorat Sanitarny apeluje o stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

GIS rekomenduje unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz zaniechania podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.

W przypadku wątpliwości co do zasad postępowania prosimy o kontakt

z  Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Łęczycy.

DANE DO KONTAKTU

tel.: (24) 721 21 88 dostępny w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 7:30 – 15:05

lub telefon alarmowy (całodobowy) 663 735 628

Dodatkowe informacje na temat koronawirusa SARS-CoV-2 można znaleźć na stronie internetowej: www.gov.pl/koronawirus

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK (1 etat)

 Łęczyca, dnia 08 stycznia 2020 r.

MOPS.110.1.2020
L.dz. 8.2020

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK (1 etat)

Nazwa i adres jednostki:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
UL. OZORKOWSKA 8; 99 – 100 ŁĘCZYCA

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: INFORMATYK
 2. Podstawa zatrudnienia: UMOWA O PRACĘ
 3. Liczba stanowisk: 1
 4. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 5. PRACA JEDNOZMIANOWA
 6. Miejsce wykonywania pracy:  MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY
 7. Praca przy komputerze – 8 godzin

KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE – INFORMATYK
TREŚĆ OGŁOSZENIA

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – Informatyk w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycy wybrany został Pan Marcin Góra, zam. Kwiatkówek
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INFORMATYK 

Łęczyca, dn. 30 stycznia 2020r.

Do góry